sl1
müzik

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ

Neden önemlidir?

muzik_resim1
 • Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimiyle çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini, müzik kültürü ile tanışmalarını ve müzik sevgisini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

  Erken çocukluk eğitiminde verilen müzik eğitimiyle :

 • Çocukların motor becerilerinin gelişimine katkı sağlanır,
 • Sosyalleşmeleri kolaylaşır,
 • Kendilerini ifade etme becerileri gelişir,
 • Dinleme becerisi kazanır,
 • İşitsel gelişimleri desteklenir,
 • Ritmik farkındalık oluşur,
 • Seçici dinleme becerisi kazandırılır,
 • Zeka gelişimini desteklenir,
 • Yapılan bazı araştırmalar, müzik eğitimi ile fen ve matematik, ana dil becerileri, yabancı dil gibi derslerin etkili biçimde öğrenilmesi arasında doğrusal bir bağ bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca,  okul öncesi müzik eğitiminin duygusal ve yaratıcı zeka kapasitesinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı da bilimsel bulgularla ortaya konulmuştur.
 • Görülüyor ki müzik, kendi alanında sağladığı kazanımlara ek olarak eğitim alanının stratejik birçok hedefine ulaşmak için eğlenceli bir araç niteliği taşıyor.
 • Okulumuzda alanında uzman müzik öğretmenimiz aracılığıyla çocukların gelişim özelliklerinegöre müzik etkinlikleri seçilir, hazırlanır ve uygulanır.
muzik_resim2

“Eğitim ek işimiz değil, tek işimiz.”

Sınırlı süre geçerli "2023 fiyat kontenjanı" kampanyamız için sizi aramamızı ister misiniz?