sl1
değerler
eğitimi

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Neden önemlidir?

degerleregitimi_resim
  • Evrensel ve Kültürel Değerleri Özümseyen Çocuklar!
  • Okul öncesi dönemde değerler eğitiminin temel amacı çocukların evrensel ve kültürel değerlerin önemini erken yaşta kavramalarını sağlamaktır.
  • Okul öncesi dönemde çocuklara sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, sabır, tutumluluk, hoşgörü, dürüstlük, sorumluluk, iş birliği, öz denetim, barış gibi değerlerimiz drama, hikaye ve çeşitli etkinliklerle verilerek çocukların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturması sağlanmaktadır.
  • Hareketlerini, duygularını ve düşüncelerini yönetme yeteneği kazanmış olan çocuklar; kendilerini iyi tanıyabilmekte ve davranış kontrolünü sağlayabilmekte, bütün enerjilerini belli hedeflere harcayabilmektedirler. Böylece hayatları uyum içinde olabilmektedir.
  • Eskihisar , Gebze ve Darıca bölgesindeki doğal mekânlara düzenli şekilde ve pek çok defa gidilerek, uzun-soluklu bir süreç yürütülür.
  • Çocukların ve gençlerin bütüncül gelişimine odaklanılır.
  • Doğadaki riskleri fark edip, yönetebilecek bilgili bir eğitimci aracılığıyla çocuklar desteklenir. Çocukların uygun düzeyde risk deneyimleme fırsatı olmalıdır, bu fırsat öğrenmenin ve sağlıklı gelişimin önemli bir parçasıdır.
  • Açık-uçlu deneyimleri desteklemek üzere doğal ortamda bulunan materyallerden ve hareket ettirilebilen, taşınabilen, birleştirilebilen, yeniden tasarlanabilen, parçalanıp, bir araya getirilebilen her tür materyalden yararlanılır.
  • Doğal ortamlarla Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kendi öğrenme süreçlerine öncülük etmeleri desteklenir ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulunur.
değerler_resim

“Eğitim ek işimiz değil, tek işimiz.”

Sınırlı süre geçerli "2024-2025 dönemi erken kayıt" kampanyamız için sizi aramamızı ister misiniz?